Como seleccionar unha bomba de purín?

Cando manexan os lodos, os usuarios frecuentemente deben escoller entre a construción de forro de goma ou metálica para as súas bombas de lodo. Este artigo presenta algúns dos compromisos e limitacións relacionados coa aplicación de calquera destes dous deseños de bomba de lodos. A táboa 1 da conclusión deste artigo ofrece unha comparación resumida de ambos deseños.

A suspensión é un líquido con sólidos en suspensión. A abrasividade da suspensión depende da concentración de sólidos, da dureza, da forma e da enerxía cinética das partículas sólidas transferidas ás superficies da bomba. As suspensións poden ser corrosivas e / ou viscosas. Os sólidos poden incluír partículas finas ou materiais sólidos máis grandes que son frecuentemente de forma e distribución irregulares.

Determinar cando se debe usar unha bomba centrífuga de estilo purín pode ser unha decisión difícil. Moitas veces o custo dunha bomba de purín é moitas veces o dunha bomba de auga estándar e isto pode facer moi difícil a decisión de usar unha bomba de purín. Un problema na selección dun tipo de bomba é determinar se o fluído que se vai bombear é realmente unha suspensión. Podemos definir unha suspensión como calquera fluído que conteña máis sólidos que o de auga potable. Agora isto non significa que se use unha bomba de purín para todas as aplicacións con cantidade de sólidos, pero si debería considerarse polo menos unha bomba de purín.

O bombeo de purín na súa forma máis sinxela pódese dividir en tres categorías: a suspensión lixeira, media e pesada. En xeral, os lodos lixeiros son lodos que non están destinados a transportar sólidos. A presenza dos sólidos prodúcese máis por accidente que por deseño. Por outra banda, os lodos pesados ​​son lodos deseñados para transportar material dun lugar a outro. Moi a miúdo o fluído que transporta nunha suspensión pesada é só un mal necesario para axudar a transportar o material desexado. A suspensión media é a que cae nalgún lugar intermedio. Xeralmente, o porcentaxe de sólidos nunha suspensión media oscilará entre o 5% e o 20% en peso.

Despois de ter determinado se se trata ou non dunha suspensión pesada, media ou lixeira, é hora de facer coincidir unha bomba coa aplicación. Abaixo amósase unha lista xeral das diferentes características dunha suspensión lixeira, media e pesada.

Características de purín lixeiro:
● A presenza de sólidos é principalmente por accidente
● Tamaño de sólidos <200 micras
● Lama non decantante
● A masa específica de purín <1,05
● Menos do 5% de sólidos en peso

Características de lodos medios:
● Tamaño de sólidos de 200 micras a 6,4 mm (1/4 de polgada)
● Lodos decantadores ou non decantadores
● A masa específica de purín <1,15
● 5% a 20% de sólidos en peso

Características de lodos pesados:
● O propósito principal do purín é transportar material
● Sólidos> 6,4 mm (1/4 de polgada)
● Lodos decantadores ou non decantadores
● A masa específica do purín> 1,15
● Máis do 20% de sólidos en peso

A lista anterior é unha pauta rápida para clasificar varias aplicacións de bombas. Outras consideracións que hai que abordar ao seleccionar un modelo de bomba son:
● Dureza abrasiva
● Forma de partículas
● Tamaño das partículas
● Velocidade e dirección das partículas
● Densidade de partículas
● Nitidez das partículas
Os deseñadores de bombas de purín tiveron en conta todos os factores anteriores e deseñaron bombas para dar ao usuario final a vida máxima esperada. Desafortunadamente, hai algúns compromisos que se fan para proporcionar unha vida útil aceptable da bomba. A seguinte táboa breve mostra a característica de deseño, o beneficio e o compromiso da bomba de purín.


Tempo de publicación: 23 de xaneiro de 2021